SEKCIJA ODGOVORNO KOMUNICIRANJE

Tekmovalni del Slovenskega oglaševalskega festivala se deli na štiri sekcije.

Sekcija ODGOVORNO KOMUNICIRANJE je namenjena delom s področja trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti (ESG). To so dela, ki so nastala z namenom pozitivnih premikov v družbi in spreminjanja odnosa do okolja (in so v preteklih letih tekmovala v kategoriji Trajnostno upravljanje znamk ali v skupini Družbeno dobro - profitno in neprofitno).

Dela v tej sekciji lahko tekmujejo v dveh skupinah: Dobro za družbo in Dobro za okolje.

SKUPINA OK1: DOBRO ZA DRUŽBO

V skupino DOBRO ZA DRUŽBO sodijo dela namenjena komunikaciji družbeno odgovornih projektov in pobud kot so zmanjševanje ekonomske neenakosti, enake možnosti, vključevanje, izobraževanje, človekove pravice, mirovne pobude, spolna enakopravnost, javno zdravje (samopregledovanje, presejalni programi, odvisnost, psihološka pomoč...), varnosti v prometu, odpravljanje družbenih posledic naravnih nesreč, zbiranje sredstev, ipd.

Skupina nima tekmovalnih kategorij. 

 

 

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA OK1: DOBRO ZA DRUŽBO
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA OK2: DOBRO ZA OKOLJE

V skupino DOBRO ZA OKOLJE sodijo dela, ki na kreativen način opozarjajo na okoljsko problematiko, jo rešujejo ali drugače prispevajo k večji skrbi za naravo in okolje. Dela lahko obravnavajo tematike podnebnih sprememb, čiste energije, pitne vode, trajnosti in trajnostne potrošnje, skrbi za druge naravne vire, ipd.

Skupina nima tekmovalnih kategorij. 

 

 

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA OK2: DOBRO ZA OKOLJE
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Z vsemi morebitnimi dodatnimi vprašanji se lahko obrnete na oddelek prijave del 33. SOF na mail dela@sof.si in telefonsko številko 01 439 60 41.