SEKCIJA OBRTNA ODLIČNOST

Tekmovalni del Slovenskega oglaševalskega festivala se deli na štiri sekcije.

V sekcijo OBRTNA ODLIČNOST lahko prijavite dela, ki dokazujejo ustvarjalno odličnost in izjemnost izvedbe v ključnih segmentih komunikacijskega izvedbenega procesa. Rešitve so lahko dela agencij, znamk, posameznikov ali produkcijskih skupin, vendar morajo biti ustvarjena za namene oznamčenega komuniciranja. Delo lahko prijavite tudi v obliki kratkega predstavitvenega filma (glej tehnična navodila). Vse skupine dopuščajo prijavo serije.

Kriterij:
Žirija bo nagradila najboljšo prakso obrtne izvedbe.

Sekcijo sestavljajo naslednje skupine: Avtorska fotografija, Avtorsko tekstopisje, Avtorska ilustracija, Režija, Umetniško vodenje in Avtorska glasba.

SKUPINA O1: AVTORSKA FOTOGRAFIJA

V skupino AVTORSKA FOTOGRAFIJA lahko prijavite tako fotografije, ki so bile ustvarjene za namen oznamčenega komuniciranja, kot fotografijo oznamčenega filma. Fotografijo je potrebno predstaviti samostojno in kot del komunikacijske rešitve, za katero je nastala. Za prijavo fotografije filma je treba priložiti izvorni film. Najdaljša dovoljena dolžina filma je 5 minut.

Skupina nima tekmovalnih kategorij. 

V skupino lahko prijavite dela kot samostojna dela (več prijav) ali kot serijo (ena prijava).

 

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA O1: AVTORSKA FOTOGRAFIJA
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA O2: AVTORSKO TEKSTOPISJE

V skupino AVTORSKO TEKSTOPISJE lahko prijavite besedila, zgodbe, bloge, pravljice in druge oblike tekstopisja, ki so nastale za namen oznamčenega komuniciranja. Tekstopisje je potrebno predstaviti samostojno in kot del komunikacijske rešitve, za katero je nastalo (glej tehnična navodila).

Skupina nima tekmovalnih kategorij. 

V skupino lahko prijavite dela kot samostojna dela (več prijav) ali kot serijo (ena prijava).

 

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA O2: AVTORSKO TEKSTOPISJE
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA O3: AVTORSKA ILUSTRACIJA

V skupino AVTORSKA ILUSTRACIJA lahko prijavite ilustracije, ki so bile ustvarjene za namen oznamčenega komuniciranja. Ilustracijo je potrebno predstaviti samostojno in kot del komunikacijske rešitve, za katero je nastala (glej tehnična navodila).

Skupina nima tekmovalnih kategorij. 

V skupino lahko prijavite dela kot samostojna dela (več prijav) ali kot serijo (ena prijava).

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA O3: AVTORSKA ILUSTRACIJA
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA O4: REŽIJA

V skupino REŽIJA lahko prijavite režijo filmov, ki so bili ustvarjeni za namen televizijskega, kinematografskega, spletnega ali mobilnega komuniciranja in režijo oznamčenih dogodkov. Režijo filmov lahko prijavite kot samostojno prijavo, režijo oznamčenih dogodkov pa je potrebno predstaviti v obliki predstavitvenih filmov (glej tehnična navodila).

Skupina nima tekmovalnih kategorij. 

V skupino lahko prijavite dela kot samostojna dela (več prijav) ali kot serijo (ena prijava).

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA O4: REŽIJA
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA O5: UMETNIŠKO VODENJE

V skupino UMETNIŠKO VODENJE lahko prijavite vse oznamčene komunikacije, ki jih odlikuje izjemno umetniško vodenje (npr. plakati, tiskani oglasi, rešitve v gibljivi sliki, produktno oblikovanje). Dodano vrednost umetniškega vodenja lahko predstavite kot samostojno delo ali v obliki predstavitvenega filma.

Skupina nima tekmovalnih kategorij. 

V skupino lahko prijavite dela kot samostojna dela (več prijav) ali kot serijo (ena prijava).

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA O5: UMETNIŠKO VODENJE
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA O6: AVTORSKA GLASBA

V skupino AVTORSKA GLASBA lahko prijavite avtorsko glasbo, ki je nastala za namen oznamčenega komuniciranja.

Skupina nima tekmovalnih kategorij. 

V skupino lahko prijavite dela kot samostojna dela (več prijav) ali kot serijo (ena prijava).

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA O6: AVTORSKA GLASBA
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Z vsemi morebitnimi dodatnimi vprašanji se lahko obrnete na oddelek prijave del 33. SOF na mail dela@sof.si in telefonsko številko 01 439 60 41.