SEKCIJA ENOKANALNE KOMUNIKACIJE

Tekmovalni del Slovenskega oglaševalskega festivala se deli na štiri sekcije.

Sekcija ENOKANALNE KOMUNIKACIJE je namenjena posameznim komunikacijskim rešitvam na izbranem komunikacijskem kanalu. 

Sestavljajo jo naslednje skupine: Film, Tisk, Zunanje oglaševanje, Zvok, Digitalno, Oznamčene vsebine, Oblikovanje, Kreativna uporaba medijev in Inovativne rešitve.

SKUPINA E1: FILM

V skupino FILM spadajo vse samostojne oznamčene video vsebine, ki so bile ustvarjene za namen televizijskega, kinematografskega, spletnega ali mobilnega komuniciranja. Filme je potrebno prijaviti kot samostojne video vsebine. Najdaljša dovoljena dolžina filma je 5 minut, v primeru, da film presega to dolžino, se pred prijavo posvetujte s festivalsko pisarno (dela@sof.si).

V skupino  FILM lahko prijavite dela kot samostojna dela (več prijav) ali kot serijo (ena prijava).

Skupina nima tekmovalnih kategorij.

 

Kriterij:

Žirija bo nagradila filme, ki demonstrirajo kreativno odličnost v pripovedovanju zgodbe in obrtni izvedbi ter obenem dobro izkoriščajo zakonitosti filmskega formata.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA E1: FILM
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA E2: TISK

Skupina TISK vključuje tako oglase, namenjene objavi v tiskanih medijih, kot vse oblike tiskanih publikacij.

E2.1 TISKANI OGLASI

V to kategorijo spadajo vsi oglasi, ki so bili objavljeni v tiskanih medijih (časopisih, revijah, biltenih, internih časopisih ipd.). Oglasi, ki so na neklasičen način kreativno uporabili tiskani medij, so lahko predstavljeni v kratkem predstavitvenem filmu ali slikovni predlogi (glej tehnična navodila).

V kategorijo TISKANI OGLASI lahko prijavite dela kot samostojna dela (več prijav)  ali kot serijo (ena prijava).

E2.2 TISKANE PUBLIKACIJE

V to kategorijo spadajo knjige, revije in druge oblike tiskanih publikacij, ustvarjene za komercialne namene, družbeno odgovorne namene ali namene internega komuniciranja družbe ali znamke (letna poročila, priložnostne in sezonske publikacije ipd.).

V kategorijo TISKANE PUBLIKACIJE lahko prijavite dela kot samostojna dela (več prijav)  ali kot serijo (ena prijava).

 

Kriterij:

Žirija bo ocenjevala kreativno odličnost, obrtno izvedbo in kreativno uporabo že znanih ali novih tiskanih ter digitalnih formatov.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA E2: TISK
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA E3: ZUNANJE OGLAŠEVANJE

Skupina ZUNANJE OGLAŠEVANJE vključuje vse vrste komuniciranja na prostem ali v določenem prostoru.

E3.1 OBSTOJEČI FORMATI

V to kategorijo spadajo obstoječi mediji, kanali ali objekti komuniciranja, ki vključujejo:

  • dvodimenzionalne medije (npr. plakati različnih formatov na prostem, kot so giganti, svetlobne vitrine ipd., ali v notranjih prostorih – digitalni zasloni ipd.),
  • večdimenzionalne medije (npr. oznamčenje javnih prevoznih sredstev),
  • elektronske medije (npr. digitalni zasloni v različnih prostorih ali zunaj njih),
  • nadgrajevanje obstoječih zunanjih in notranjih oglaševalskih medijev.

V kategorijo OBSTOJEČI FORMATI lahko prijavite dela kot samostojna dela (več prijav)  ali kot serijo (ena prijava).

E3.2 USTVARJENE PROSTORSKE REŠITVE

V to kategorijo spadajo vse ustvarjene prostorske rešitve zunaj ali znotraj določenih prostorov. Komunikacijska rešitev mora biti oznamčena oz. na razumljiv način povezana z znamko, za katero je bila ustvarjena. Ustvarjene prostorske rešitve so edinstvene ambientalne rešitve, ki niso nadgradnja obstoječih ambientalnih komunikacijskih formatov.

 

Kriterij:

Žirija bo ocenjevala kreativnost uporabe obstoječega ambientalnega medija ali ustvarjene prostorske rešitve ter relevantnost komunikacije v odnosu do znamke in ljudi.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA E3: ZUNANJE OGLAŠEVANJE
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA E4: ZVOK

Skupina ZVOK vključuje tako radijske in druge zvočne oglase kot vse ostale oblike oznamčenega zvočnega komuniciranja.

E4.1 RADIJSKI IN ZVOČNI OGLASI

V to kategorijo spadajo vsi zvočni oglasi, predvajani na klasičnih ali spletnih radijskih kanalih in drugih ambientalnih kanalih (železniška postaja, trgovski center ipd.).

V kategorijo RADIJSKI IN ZVOČNI OGLASI lahko prijavite dela kot samostojna dela (več prijav)  ali kot serijo (ena prijava).

E4.2 DRUGE OBLIKE ZVOČNEGA KOMUNICIRANJA

V to kategorijo lahko prijavite oznamčene komunikacijske rešitve, ki izvirajo iz zvočnega okolja oz. temeljijo na zvočni podlagi. Komunikacijska rešitev lahko inovativno uporablja obstoječe zvočne kanale (radijski programi/oddaje ipd.), glasbene platforme (SoundCloud, Deezer ipd.) ali ustvarja nove inovativne oblike zvočnega komuniciranja z uporabo že znanih (podcast ipd.) ali neklasičnih zvočnih formatov (zvočna interpretacija s pomočjo umetne inteligence ipd.).

 

Kriterij:

Žirija bo kreativnost zvočnih oglasov ocenjevala na podlagi odličnosti tekstopisja (scenarija), režije in njihove izvedbe. Druge oblike zvočnih komunikacij pa bo ocenjevala na podlagi kreativnosti uporabe obstoječih medijev/platform ali inovativnosti ustvarjenih oblik zvočnega komuniciranja.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA E4: ZVOK
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA E5: DIGITALNO

Skupina DIGITALNO je namenjena oznamčenim komunikacijam ustvarjenih za digitalno okolje. Rešitev lahko prijavite v več kategorij (največ tri), če ustreza opisu izbranih kategorij.

 

E5.1 POSAMEZNE DIGITALNE KOMUNIKACIJE

V to kategorijo sodijo posamezne rešitve, kot so digitalni oglasi različnih formatov, spletni videi, digitalne publikacije, pristajalne strani, spletna mesta, aplikacije, rešitve v okviru elektronske pošte, aplikacij za klepet, in druge posamezne oblike kreativne rabe digitalnih kanalov.

E5.2 KOMUNICIRANJE NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

V to kategorijo sodijo posamezne objave, komunikacijske akcije ali digitalne strategije, ustvarjene za kampanjsko ali dolgoročno komuniciranje na enem ali več družbenih omrežjih (npr.: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn in drugo).

E5.3 SODELOVANJE Z VPLIVNEŽI

V to kategorijo sodi sodelovanje blagovih znamk z vplivneži pri komunikaciji blagovne znamke, njenih izdelkov oz. storitev.

E5.4 HIPNI ODZIV

V to kategorijo sodijo oznamčeni odzivi oz. enkratne reakcije na situacije/dogodke v širši družbi preko digitalnih kanalov. Sem spadajo posamezne objave na družbenih omrežjih (npr.: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn in drugo), ki so dosegle velik odmev.

E5.5 OZNAMČENE TEHNOLOŠKE REŠITVE

V to kategorijo spadajo oznamčena tehnološka orodja ali rešitve, ki ustvarjajo dodano vrednost znamke, izdelka ali storitve v odnosu do uporabnika. Prijavite lahko tehnološke rešitve s področja web3 tehnologij, kriptovalut, NFTjev, virtualne in obogatene resničnosti, robotike, nosljive tehnologije, biotehnologije in drugo.

E5.6 KREATIVNA RABA UMETNE INTELIGENCE

V tej kategoriji tekmujejo dela, ki so pri idejah in reševanju komunikacijskih izzivov na kreativen in inovativen način uporabila orodja generativne umetne inteligence.

 

Kriterij:

Žirija bo prvenstveno ocenjevala kreativnost, inovativnost in učinkovitost komunikacijskih rešitev pri uporabi obstoječih ali ustvarjenih digitalnih platform, kanalov in orodij, z manj poudarka na uporabniški izkušnji in razvijalski izvedbi.

 
PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA E5: DIGITALNO
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA E6: OZNAMČENE VSEBINE

Skupina OZNAMČENE VSEBINE nagrajuje zanimivost vsebin, ustvarjenih za blagovno znamko in distribuiranih na lastnih ali tujih medijskih kanalih. Ključni kriterij pri ocenjevanju je, da so vsebine dovolj zanimive, da si jih potrošniki želijo ogledati in jih iščejo, ali pa da je sporočilo blagovne znamke zelo učinkovito vpleteno v vsebine. Vsebine morajo slediti vrednotam in namenu blagovnih znamk.

Skupina nima tekmovalnih kategorij. 

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA E6: OZNAMČENE VSEBINE
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA E7: OBLIKOVANJE

Skupina OBLIKOVANJE nagrajuje odličnost oblikovnih rešitev. Sem spadajo dela z edinstveno vizualno interpretacijo, ki zaradi svoje vizualne moči prispeva k utrjevanju ali grajenju prepoznavnosti znamke in razumevanju njenih storitev ali produktov. Rešitev lahko prijavite v več kategorij, če ustreza opisu izbranih kategorij.

E7.1 GRAFIČNO OBLIKOVANJE

V to kategorijo lahko prijavite celostne grafične podobe, tiskovine, grafično opremo embalaže in vse druge grafične rešitve znamk, storitev, podjetij, institucij, dogodkov ali oseb.

V kategorijo GRAFIČNO OBLIKOVANJE lahko prijavite dela kot samostojna dela (več prijav) ali kot serijo (ena prijava). 

E7.2 PRODUKTNO OBLIKOVANJE

V to kategorijo lahko prijavite produktno oz. industrijsko oblikovanje serijskih izdelkov, maloserijskih in unikatnih izdelkov znamk, pa tudi 3D oblikovanje embalaž. Oblikovanje v tej kategoriji mora dokazovati dodano vrednost oblikovne zasnove in uporabnosti predstavljenega produkta.

V kategorijo PRODUKTNO OBLIKOVANJE lahko prijavite dela kot samostojna dela (več prijav) ali kot serijo (ena prijava). 

E7.3 DIGITALNO OBLIKOVANJE

V to kategorijo lahko prijavite oblikovanje digitalnih rešitev in produktov, kot so: spletna in mobilna mesta, mobilne aplikacije, digitalne publikacije, digitalni uporabniški vmesniki, e-obvestila ipd.

V kategorijo DIGITALNO OBLIKOVANJE lahko prijavite dela kot samostojna dela (več prijav) ali kot serijo (ena prijava).

 

 

Kriterij:

Žirija bo ocenjevala vizualno moč oblikovnih rešitev ter njihovo uporabno in komunikacijsko vrednost.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA E7: OBLIKOVANJE
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA E8: KREATIVNA UPORABA MEDIJEV

Skupina KREATIVNA UPORABA MEDIJEV nagrajuje rešitve, ki so zaradi kreativne uporabe obstoječega ali novega medija dosegle pozitiven odziv ciljne skupine.

Skupina nima tekmovalnih kategorij.

 

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA E8: KREATIVNA UPORABA MEDIJEV
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKUPINA E9: INOVATIVNE REŠITVE

V skupino INOVATIVNE REŠITVE sodijo dela, ki jih odlikujejo prebojne ideje, inovativni pristopi, inovativna uporaba tehnologije ali komunikacije, ki rešujejo izzive znamk na drugačen, inovativen način.

Skupina nima tekmovalnih kategorij.

PODROBNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKUPINA E9: INOVATIVNE REŠITVE
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Z vsemi morebitnimi dodatnimi vprašanji se lahko obrnete na oddelek prijave del 33. SOF na mail dela@sof.si in telefonsko številko 01 439 60 41.