RAZPIS NATEČAJA ZA IZBOR MLADIH KREATIVCEV 2022

O TEKMOVANJU

Tekmovanje mladih kreativcev je neprecenljiva priložnost, da se domači kreativni talenti pokažejo na nacionalni ravni.

Zmagovalni par bo odpotoval v Lizbono in se brezplačno udeležil mednarodne konference WEB SUMMIT, ki bo potekala od 1. do 4. novembra 2022.

Tekmovanje bo potekalo v dveh zaporednih dneh. Prvi dan bodo tekmovalci preko spleta prejeli brif, zatem pa bodo imeli 24 ur časa, da s konceptom integrirane digitalne kampanje odgovorijo na razpisani brif partnerja pri tekmi in pokažejo, kako lahko moč digitalne tehnologije oziroma tehnološke evolucije kreativno nagovori cilje predstavljenega brifa. Najboljši pari, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, bodo pred žirijo in ostalimi tekmovalci predstavili svoje rešitve, najboljši trije pari pa celo na odru 31. SOF-a.

OPIS NAGRADE

Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ), bo kot naročnik in izvajalec tekmovanja skupaj s partnerjem, podjetjem Zavarovalnica Triglav d.d., zmagovalnemu paru omogočila udeležbo na konferenci / dogodku WEB SUMMIT, ki bo potekala v Lizboni, Portugalska, in sicer 1. do 4. novembra 2022. Poleg brezplačne udeležbe na Web Summitu, bo zmagovalni par prejel tudi žepnino – vsak po 500,00 evrov, ki jo bo prispevala NLB, d.d.

Poleg glavne nagrade, ki jo prejmeta zmagovalca natečaja, pa se nagrade, polne kotizacije za 32. SOF, podelijo drugo in tretje uvrščenemu paru.

Vsi uvrščeni v ožji izbor prejmejo polne kotizacije za 31. SOF.

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

 • Vsak član mora biti star do največ 30 let (rojen 15. junija 1992 ali kasneje).
 • Prijava na tekmovanje je odprta za vse mlade kreativce, ki sodelujejo ali so sodelovali s katero od komunikacijskih agencij oziroma poznajo proces ustvarjanja kreativnih konceptov.
 • Vsak tekmovalec se lahko prijavi le v enem paru.
 • Od tekmovalcev se zahteva aktivno znanje angleškega jezika in obvladovanje ustrezne programske opreme za pripravo rešitev.

KAKO POTEKAJO PRIJAVE?

Prijave za vse zainteresirane pare mladih kreativcev, ki izpolnjujejo pogoje, so odprte do 13. maja 2022 oziroma do zapolnitve omejenega števila mest.

V tekmovanju lahko sodeluje največ 30 parov. Prijave sprejemamo na elektronski naslov mk@sof.si. Poleg pripisa osebnih podatkov je treba priložiti tudi fotokopijo osebnega dokumenta ali drugo dokazilo o starosti tekmovalcev. Prosimo vas tudi, da izpolnite in priložite obrazec o Privolitvi zbiranja osebnih podatkov, ki temelji na Izjavi o zasebnosti. Vsak prijavljeni par bo prejel uradno potrdilo za udeležbo na tekmovanju. 

KAJ PA PRIJAVNINA?

Udeležba na tekmovanju znaša 40 EUR + DDV na par. Za vse prijavljene in potrjene tekmovalce pa velja posebna cena prijavnine na festival, ki znaša 100 EUR + DDV na osebo. Prijavnina za mlade kreativce na festival vključuje obisk vseh predavanj, razstav in družabnih dogodkov v okviru 31. SOF-a. 

ŽIRIJA

Žirijo tekmovanja za mlade kreativce sestavljajo: 

Predsednik žirije: Tine Lugarič, soustanovitelj in kreativni direktor multidisciplinarnega studia Trampolin

Predstavnica Zavarovalnice Triglav, d.d.: Julija Čeru, strokovni vodja

Matjaž Germ, kreativni direktor, Agencija 101

Mirka Modrinić, kreativna direktorica, Pristop

Nina Tanhofer, direktorica digitalnih komunikacij, herman & partnerji

Za koordinacijo žirije skrbi koordinator, imenovan s strani STP SOF, ki nima glasu v žiriji, skrbi pa za pravilen postopek izbire, spoštovanje pravilnika žiriranja in časovnico žiriranja natečaja »Mladih kreativcev«.

Žirija bo na podlagi oddanih predstavitev izbrala do največ 10 parov, ki se bodo uvrstili v ožji izbor in bodo svoje rešitve predstavili na malem odru. Izmed vseh finalistov bo žirija izbrala zmagovalni par.

ČASOVNICA TEKMOVANJA 

četrtek, 26. maj 2022

petek, 27. maj 2022

torek, 14. junij 2022

sreda, 15. junij 2022

9.30 - ONLINE BRIF
Uvodni pozdrav, srečanje z žirijo in seznanitev s tekmovalno nalogo.

 

10.00 - najboljši trije pari bodo kreativne rešitve predstavili na velikem odru 31. SOF.

 

10.00 - Uradni začetek tekmovanja in pričetek odštevanja.

10.00 - Zaključek tekmovanja in zadnji rok za oddajo predstavitev.

 

 

 

16.00 - Predstavitev rešitev, izbranih v ožji izbor (največ 10). Predstavitev bo potekala v skladu z epidemiološko sliko (v živo ali online). Vsi tekmovalci bodo pravočasno po e-pošti obveščeni.

 

20.30 - ZLATA NOČ: Razglasitev zmagovalcev »Natečaja za izbor mladih kreativcev 2022«.

 

 


KAKO BODO POTEKALE PREDSTAVITVE REŠITEV?

Pari bodo morali v 24 urah v spletni sistem https://engine.sof.si/ oddati enostranski .pdf dokument s pojasnitvijo kreativnega vpogleda in predstavitvijo kreativne rešitve. Natančno razlago zahtevane strukture predstavitve bodo prejeli na lokaciji ob seznanitvi z nalogo. 

Pari, ki jih bo žirija nominirala v ožji izbor, bodo morali opraviti še predstavitev pred žirijo in obiskovalci, za katero bodo imeli na voljo največ 5 minut. Za predstavitev pred žirijo lahko pari pripravijo tudi večstranski .pdf dokument, ki ga oddajo v spletni sistem https://engine.sof.si/, prav tako v .pdf formatu. 

Žirija bo po zaključenih predstavitvah izbrala zmagovalca natečaja za izbor Mladih kreativcev 2022.  

PRAVILA SODELOVANJA

 • Prisotnost na e-brifingu je obvezna za oba člana ekipe.
 • Čas za vprašanja je do pričetka tekme. Na vprašanja, podana/poslana za tem, ne bo odgovorjeno.
 • Vsaka ustvarjalna rešitev predstavlja eno delo.
 • Dela, predložena za tekmovanje, se ne vračajo.
 • Proti žiriji ni mogoče sprožiti pravnih postopkov.
 • Prijavnine in stroškov nastanitve, podarjenih v obliki nagrade, ni mogoče izplačati v gotovini.
 • Avtor z oddajo dela izjavlja, da njegovo delo pred tem še ni bilo objavljeno in da je lastnik avtorskih pravic. Udeleženci nosijo izključno odgovornost za kakovost in lastništvo avtorskih pravic za dela. Udeleženci organizatorja festivala oprostijo vseh obveznosti do vseh tretjih oseb.
 • Avtorji se strinjajo, da se predložena dela objavijo na spletni strani www.sof.si in uporabijo v sporočilih za javnost.
 • SOZ in Zavarovalnica Triglav d.d. pridobita neizključno avtorsko pravico do uporabe zmagovalnega dela. Avtorske pravice veljajo brez geografskih omejitev za celotno trajanje avtorskih pravic in vključujejo pravico do prilagajanja.
 • Avtorske pravice nenagrajenih del ostanejo avtorjem.
 • Če se naročnik odloči za uporabo nezmagovalnega dela, se naročnik sam dogovori s prijaviteljem za odkup avtorskih pravic.
 • Udeleženec pooblašča organizatorja festivala za brezplačno prikazovanje ali objavljanje.
 • Udeleženci morajo natančno upoštevati pravila sodelovanja. Z izpolnitvijo in predložitvijo prijavnice se šteje, da udeleženec v celoti sprejema pogoje tekmovanja. Neupoštevanje katerega koli pravila za prijavo pomeni samodejno diskvalifikacijo prijavljenega dela.
 • V primeru neudeležbe para se, ne glede na vzrok, stroški udeležbe na tekmovanju ne vračajo.
 • Zmagovalca sta zavezana k podpisu pogodbe in izpolnjevanju obveznosti do sponzorjev, kot jih opredeljuje pogodba, ki jo zmagovalca podpišeta z organizatorjem. Pogodbene kazni so opredeljene v pogodbi, ki jo podpišejo pogodbene stranke.