CENIK PRIJAVNIN DEL

VRSTA PRIJAVNINEBrez DDVZ DDV
E1 FILM210,00 €256,20 €
E2 TISK210,00 €256,20 €
E2.1 TISKANI OGLASI210,00 €256,20 €
E2.2 TISKANE PUBLIKACIJE210,00 €256,20 €
E3 ZUNANJE OGLAŠEVANJE210,00 €256,20 €
E3.1 OBSTOJEČI FORMATI210,00 €256,20 €
E3.2 USTVARJENE PROSTORSKE REŠITVE210,00 €256,20 €
E4 ZVOK210,00 €256,20 €
E4.1 RADIJSKI IN ZVOČNI OGLASI210,00 €256,20 €
E4.2 DRUGE OBLIKE ZVOČNEGA KOMUNICIRANJA210,00 €256,20 €
E5 DIGITALNE KOMUNIKACIJE210,00 €256,20 €
E5.1 POSAMEZNE DIGITALNE REŠITVE210,00 €256,20 €
E5.2 KOMUNICIRANJE NA DRUŽBENIH OMREŽJIH210,00 €256,20 €
E5.3 DIGITALNA MUHA ENODNEVNICA210,00 €256,20 €
E5.4 OZNAMČENE TEHNOLOŠKE REŠITVE210,00 €256,20 €
E6 OBLIKOVANJE210,00 €256,20 €
E6.1 GRAFIČNO OBLIKOVANJE210,00 €256,20 €
E6.2 PRODUKTNO OBLIKOVANJE210,00 €256,20 €
E6.3 DIGITALNO OBLIKOVANJE210,00 €256,20 €
E7 KREATIVNA UPORABA MEDIJEV210,00 €256,20 €
E8 INOVATIVNE REŠITVE210,00 €256,20 €
E9 DRUŽBENO DOBRO210,00 €256,20 €
E9.1 PROFITNO DRUŽBENO DOBRO210,00 €256,20 €
E9.2 NEPROFITNO DRUŽBENO DOBRO*210,00 €256,20 €

*Prijava komunikacijskih del ustvarjenih za nepridobitne, vladne ali nevladne organizacije je omejena zgolj na kategorijo E9.2 Neprofitno družbeno dobro. Nepridobitne organizacije svojih del ne morejo prijaviti v druge kategorije.
 

**UGODNOSTI OB PRIJAVI DEL 

 • ob prijavi 10 ali več del vam podarjamo eno brezplačno polno prijavnino za osebno udeležbo na 31. SOF; 
 • ob prijavi 20 del ali več vam podarjamo dve brezplačni polni prijavnini za osebno udeležbo na 31. SOF. 

 

***PRIJAVA SERIJE
Prijava serije je mogoča v naslednjih skupinah znotraj Enokanalnih komunikacij: E1 FILM, E2 TISK, E3.1 OBSTOJEČI FORMATI, E4.1 RADIJSKI IN ZVOČNI OGLASI, E6 OBLIKOVANJE.

Prijavitelji imajo dve možnosti prijave serije, ki se razlikujeta v ceni in ocenjevanju serije:

 1. Prijava serije kot celote: Prijavitelj serijo prijavi kot celoto in zanjo plača nižjo prijavnino (glej spodnjo tabelo cenika za prijavo serije kot celote). Ob tem žirija serije ne bo razčlenjevala na posamezne dele, ampak bo serijo ocenjevala kot celoto. Prijavitelj sprejema tveganje, da je celotna serija slabše ocenjena zaradi možne razlike v kvaliteti del. Tako prijavljena serija prejme samo en set točk za vsa dela v seriji. 
  1 delo210,00 EUR (256,20 EUR z DDV)
  2 deli260,00 EUR (317,20 EUR z DDV)
  3 dela310,00 EUR (378,20 EUR z DDV)
   ... in tako dalje + 50,00 EUR
 2. Prijava serije kot skupka posameznih del: Prijavitelj prijavi serijo kot skupek posameznih del in za vsakega plača splošno prijavnino, ki je določena za prijavo v posamezno kategorijo v Ceniku za prijavo del. Za ta način prijave serije ne velja nižja cena za vsako naslednje prijavljeno delo, kot je prikazano v zgornji tabeli. V tem primeru je vsak del serije ocenjevan samostojno, vsako nagrajeno delo prejme svoje točke, žirija pa ima pravico, da nagradi samo posamezne dele serije.