Skupaj bomo nazdravili ob 30. obletnici SOZ-a

29.05.2024

Slovenska oglaševalska zbornica v letošnjem letu obeležuje 30 let svojega obstoja. Tri desetletja uspehov, napredka, sodelovanja in povezovanja, s katerimi se je utrdila kot nepogrešljiv člen naše industrije. Zgodba SOZ se je začela z zanosom in ambicijami ustvariti skupnost, ki danes združuje strokovnjake, podjetja in posameznike, ki stremijo k dvigovanju standardov, izmenjavi znanj in mnenj ter zagovarjanju interesov stroke.

V tem času je SOZ dosegla številne mejnike, ki so jo tako zaznamovali kot tudi oblikovali:

  • pred 30-imi leti so se postavili temelji in vizija postati vodilna stanovska organizacija na področju tržnega komuniciranja in širše;
  • prizadevanja in rezultati zbornice so bili priznani in nagrajeni s strani strokovnih združenj tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni;
  • s ponosom povedo, da so v teh letih organizirali več kot petsto izobraževalnih delavnic, seminarjev in festivalov, ki so prispevali k strokovnemu razvoju članov;
  • vzpostavili so trdne vezi in spoštovanje s strani vladnih institucij, nevladnih organizacij in mednarodnimi partnerjev, kar omogoča učinkovito zagovarjanje interesov članov in stroke;
  • aktivno sodelujejo pri oblikovanju in sprejemanju pomembnih standardov, ki zagotavljajo kakovost v naši panogi.

Dosežki SOZ so odraz predanosti in zavzetosti članov, strokovnjakov, zaposlenih in vseh, ki so skozi leta prispevali k razvoju zbornice.

»Ob tej pomembni obletnici se iskreno zahvaljujemo vsem članom za zaupanje, zvestobo in predvsem sodelovanje. V prihodnost zremo z optimizmom in odločnostjo, da bomo še naprej uresničevali naše poslanstvo, dvigovali standarde in spodbujali etičnost v naši stroki. Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi dosegli še številne nove mejnike in nizali uspehe. Hvala vsem, ki ste del naše sredine!« - Mojca Briščik, izvršna direktorica SOZ