30. SOF: Soodgovornost za prihodnost

03.11.2020

Razumevanje soodgovornosti oglaševalcev, agencij in medijev pri soustvarjanju naše skupne prihodnosti

30. SOF se bo v času največjih okoljskih in družbenih sprememb zadnjih desetletij posvečal raziskovanju soodgovornosti, ki jo imajo pri teh spremembah blagovne znamke, mediji in agencije, ter bo poskušal pomagati najti poti, vzdržne tako za okolje in družbo kot posel.
 
Smo v času, ko našo družbo pretresajo številne družbeno-politične spremembe. Spremljamo ustanavljanje raznih gibanj (#metoo, #blm ...), ki kličejo po prevetritvi našega sistema družbenih vrednot in temeljitih spremembah načina razmišljanja in ravnanja družbe, s svojim dosegom in vplivom pa prekašajo gibanja iz preteklosti. Del našega vsakdana so tudi velike in izjemno hitre spremembe družbenih norm, čedalje hitrejši tehnološki napredek in nastanek novih centrov moči. Po izkušnji s covidom-19 se ne smemo vrniti na stara pota, ključno bo, da postavimo nove vzorce delovanja in razumevanja vzrokov in posledic našega delovanja bolj kot kadarkoli prej. Zdaj je čas, da spremenimo razmišljanje, pogledamo sedanjost z drugega zornega kota in vodimo spremembe.
 
Naš vsakdan že nekaj časa oblikujejo predvsem družbena omrežja, začetno navdušenje nad demokratizacijo javnega diskurza pa čedalje bolj nadomeščata skrb in nemoč proti pojavom, kot so lažne novice, uporaba tehnologije za potvarjanje videoposnetkov (deepfake) in zelo napredni algoritmi, ki s čedalje večjo učinkovitostjo usmerjajo tok razmišljanja in posledično močno vplivajo na spremembe družbenih norm.
 
Družbena odgovornost oglaševalcev, medijev in agencij seveda ni nova tema. V zadnjih desetletjih je postala normativ, ki se ga zavedamo, a ločnica med komuniciranjem in dejanskim ravnanjem se zdi zabrisana kot še nikoli prej. Iskanje ravnovesja med gospodarsko rastjo, družbenim dobrim in okoljem je še vedno velikokrat izraženo zgolj v občasnih donatorskih ali celo sponzorskih aktivnostih. Ključen je miselni preskok, ki ga moramo narediti vsi – da družbena odgovornost presega vse te stereotipne (tržne) aktivnosti ter da ima s svojimi učinki na družbo in okolje neposreden in merljiv vpliv na vrednost blagovnih znamk in s tem podjetij.  
 
Zato se želimo na 30. SOF-u posvetiti tematiki trajnostne družbene soodgovornosti, ki presega klasično pojmovanje družbene odgovornosti, saj je zdaj čas, da odgovornost postane odgovornost v neposrednem in trajnostnem pomenu besede. Tematiko želimo raziskati globlje, želimo raziskati vloge, ki jih imamo mediji, oglaševalci in agencije pri soustvarjanju družbene resničnosti, ki bo oblikovala našo prihodnost.
 
Pogovoriti se želimo o dolgoročno vzdržnem poslovanju, se poglobiti v krožno gospodarstvo in približati vlogo odgovornih komunikatorjev, ki morajo postati del sprememb, ne le pasivni prejemniki vsebin. Poiskati želimo odgovore na vprašanja, kaj prinašamo, kaj lahko naredimo kot posamezniki in kaj kot zastopniki oglaševalcev, agencij in medijev, da bomo odgovorno prispevali k trajnostnemu razvoju našega okolja, družbe, podjetij in blagovnih znamk. Če kdaj, se danes zavedamo prepletenosti med njimi, zdaj je pravi čas, da skupaj naredimo prvi korak k uspešnejši in boljši prihodnosti za vse.

Vidimo se 8. junija 2021 v Portorožu!