Medijske akreditacije za novinarje

05.04.2023

Medijske akreditacije so namenjene izključno novinarjem medijskih hiš. Če se želite 32. SOF udeležiti kot novinar, se za akreditacijo prijavite tako, da v spletnem prijavnem sistemu izpolnite obrazec za medijsko akreditacijo. Vse prispele prijave bomo skrbno pregledali in vas o dodelitvi akreditacije obvestili v sedmih dneh po prejemu prijave.

Pogoj za pridobitev medijske akreditacije je poročanje o festivalu pred njegovim pričetkom.

Predstavniki medijev, ki po elektronski pošti prejmejo potrditev medijske akreditacije za 32. SOF, morajo ob registraciji na festivalski recepciji za prevzem akreditacije predložiti veljaven osebni dokument. Prevzem medijskih akreditacij brez predložitve veljavnega osebnega dokumenta ne bo možen.

Vljudno prosimo, da prijavo za medijsko akreditacijo oddate najkasneje do četrtka, 8. junija 2023.

Bi radi intervjuvali katerega izmed govorcev? Pošljite nam svojo prošnjo, okviren čas, ki ga potrebujete za izvedbo intervjuja ter temo pogovora. Intervjuji bodo razporejeni glede na zasedenost osebe, s katero boste želeli opraviti intervju.