Jaka Repanšek

predsednik, Oglaševalsko razsodišče

Jaka Repanšek je predsednik Oglaševalskega razsodišča (mandata 2020 / 2022 in 2023 / 2025). V tehnoloških, medijskih, oglaševalskih in internetnih podjetjih deluje že več kot 20 let. S Slovensko oglaševalsko zbornico je sodeloval pri projektih MOSS, NRB in RPN, spisal poglavje o avtorskih pravicah v oglaševanju v zborniku Dobra praksa in predaval na SOF in Akademijah SOZ. Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, specialistični podiplomski študij evropskega prava pa je opravil na skupnem programu Univerze v Cambridgeu in Pravne fakultete v Ljubljani ter zaključil podiplomski študij MBA v ZDA (CIMBA). Jaka je član številnih domačih in mednarodnih strokovnih združenj ter visokošolski učitelj na Visoki šoli za poslovne vede in Fakulteti za aplikativne vede. Pogosto predava na konferencah in seminarjih v Sloveniji in tujini. V prostem času je strasten popotnik in športni pilot (PPL).