Manj tekmovalnosti in več sodelovanja

24.03.2021

''Spremembe so velike. Predvidevam, da bo analogno oglaševanje počasi, a zagotovo izumrlo. Na drugi strani se bo digitalna oblika razvijala v neslutene razsežnosti. Na začetku nas je gnala tekmovalnost, kdo bo bolj kreativen, kdo bo dobil Zlatega Leva, danes pa je ključ v družbeni odgovornosti in sodelovanju za boljši jutri. Oglaševalci in mediji nosimo veliko breme za fizično in duševno onesnaževanje.''

Tako razvoj stroke v preteklih 30 letih SOF-a komentira Igor Arih, ki je laskavi naziv Oglaševalska osebnost prejel leta 1998. Pravi, da je nagrado dobil zgodaj in jo sprejel kot eno od številnih v nizu. Takrat se ni povsem zavedal njene teže, danes pa jo razume drugače in mu pomeni več.